دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم


هرگونه تأخير در تعيين وضعيت نيمسال و انصراف و نيز تأخير در تعيين وضعيت دانش آموختگي مشمول جريمه خواهد شد. زمان درخواست تسويه حساب حداكثر تا 45 روز بعد از ثبت آخرين نمره مي باشد در غير اينصورت دانشجو مشمول جريمه مي گردد.

استاد گرامی، در صورتی که پایه یا مرتبه شما با مندرجات در سیستم پروپوزال سما مغایرت دارد حتما مراتب را به اطلاع تحصیلات تکمیلی برسانید.