دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی

عناوین دروس معارف اسلامی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی عبارت است:

اندیشه اسلامی 1             اندیشه اسلامی 2          تفسیر موضوعی قرآن           اخلاق اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام         انقلاب اسلامی          دانش خانواده و جمعیت

 

طبق بخشنامه مصوب و ابلاغیه وزارت علوم هر دانشجو موظف است در هر ترم تحصیلی فقط یک درس از دروس معارف اسلامی را انتخاب نماید. درصورت اخذ بیش از یک درس از دروس معارف آن درس حذف خواهد شد.

 

 

 

جدول جریمه

ردیف

هزینه های ارزیابی علمی پژوهشی

هزینه دریافتی(ریال)

شرح

1

تاخیر در تعیین وضعیت نیمسال و انصراف

2,000,000

به ازاء هر نیمسال تحصیل

2

تاخیر در تعیین وضعیت دانش آموختگی
 (کاردانی و کارشناسی)

2,000,000

به ازاء هر نیمسال تحصیل

3

تاخیر در تعیین وضعیت دانش آموختگی
(کارشناسی ارشد و دکتری)

3,000,000

به ازاء هر نیمسال تحصیل

4

صدور کارت دانشجویی المثنی

1,000,000

همراه با تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی

5

صدور دانشنامه المثنی

2,000,000

همراه با تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی

6

صدور گواهی موقت المثنی

1,000,000

همراه با تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی

7

صدور کارنامه انگلیسی رسمی

1,500,000

-

8

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

500,000

بیش از 4بار بابت هر گواهی

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

عناوین دروس معارف اسلامی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی عبارت است:

اندیشه اسلامی 1 / اندیشه اسلامی 2 / تفسیر موضوعی قرآن  / اخلاق اسلامی /  تاریخ تحلیلی اسلام   /انقلاب اسلامی / دانش خانواده و جمعیت

طبق بخشنامه مصوب و ابلاغیه وزارت علوم هر دانشجو موظف است در هر ترم تحصیلی فقط یک درس از دروس معارف اسلامی را انتخاب نماید. درصورت اخذ بیش از یک درس از دروس معارف آن درس حذف خواهد شد.

 

استاد گرامی، در صورتی که پایه یا مرتبه شما با مندرجات در سیستم پروپوزال سما مغایرت دارد حتما مراتب را به اطلاع تحصیلات تکمیلی برسانید.