دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

دانشجوی گرامی، در صورتی که استاد راهنمای شما از اساتید مدعو می باشند،داشتن استاد مشاور از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی الزامی می باشد.

استاد گرامی، در صورتی که پایه یا مرتبه شما با مندرجات در سیستم پروپوزال سما مغایرت دارد حتما مراتب را به اطلاع تحصیلات تکمیلی برسانید.